Betingelser

Formål

Formålet med Erhvervsakademi Sydvests jobportal er at matche job-/praktikpladssøgende med relevante praktikpladser, studiejob, fuldtidsjob og tilsvarende.

Behandling af persondata og formål

De persondata, du indsender, vil blive behandlet af Erhvervsakademi Sydvest. Behandlingen har til formål at matche dig med relevante karriere og uddannelsestilbud, med afsæt i dine angivne informationer.

Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige personer har adgang til dine persondata og filer.

Opbevaring af persondata

Dine persondata vil blive gemt i en database i CYJobAPI. Selvom du ikke matches med job- og karrieremuligheder med det samme, gemmer vi dine oplysninger til en eventuel senere mulighed (læs: jobagentudsendelse), medmindre du specifikt beder os slette dem. Dette skal ske ved henvendelse til support@cyjobapi.com.

Dine rettigheder
Du har som registreret ret til at modtage oplysning om, at vi hos Erhvervsakademi Sydvest indsamler og behandler dine personoplysninger. Du har også ret til at få indsigt i hvordan vi behandler disse oplysninger.

Du vil i forbindelse med vores indsamling eller modtagelse af dine personoplysninger, få udleveret særskilt information omkring behandlingen af disse oplysninger, i det omfang det er påkrævet af Persondataforordningen eller anden lovgivning.

Hvis vi behandler urigtige oplysninger har du ret til at få berigtiget disse, såfremt berigtigelsen er saglig og korrekt.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi ikke har hjemmel til at behandle, og du kan indgive anmodning herom, såfremt du mener, at vi ligger inde med sådanne oplysninger. Du skal være opmærksom på, at vi kan være berettiget eller forpligtet til at opbevare oplysningerne som følge af anden hjemmel eller lovgivning, hvorfor vi i en sådan situation ikke kan slette visse oplysninger.

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføringsmæssige formål, og vi ikke har ret hertil, kan du som registreret gøre indsigelse herimod, hvorefter vi er forpligtet til at tage stilling til indsigelsen. Du skal være opmærksom på, at du kan have afgivet samtykke til markedsføring jf. afsnittet længere nede.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et format som tillader, at du kan overføre disse til en anden udbyder eller leverandør. Vi kan kun udlevere personoplysningerne digitalt, såfremt de foreligger i en sådan form. Vi kan ikke bistå med en sammenføring af personoplysninger, som er forudsat af en given tjeneste eller software.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, har du som registreret ret til, til enhver tid, at tilbagetrække dette samtykke. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at vi kan have anden hjemmel til at fortsætte behandling, hvorefter vi forbeholder os retten hertil, såfremt det er i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med Persondataforordningen, eller på anden hvis har handlet i strid med denne, kan du indgive klage til Datatilsynet. Du kan finde mere information om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk/.

Videregivelse af persondata


Det hænder ligeledes at Erhvervsakademi Sydvest anvender affilierede/koncernbunde selskaber eller 3. part til at handle på vegne af Erhvervsakademi Sydvest. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du også at Erhvervsakademi Sydvest, i det omfang det er nødvendigt, kan dele visse informationer med 3. part.

Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, om dig, der er blevet delt med 3. part, samt hvilken 3. part.

Krav til oplysninger

Du skal selv sørge for, at de persondata du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred. Du bør være opmærksom på, at når du opretter dig, vil din E-mail fungere som ID. Vi anbefaler derfor, at du angiver en personlig E-mail og ikke en E-mail på din arbejdsplads eller en E-mail, du deler med andre personer.

Skulle nogle af dine data/informationer ændre sig, opfordrer vi til at disse opdateres. Dette kan gøres ved at logge ind, og redigere oplysninger under “Rediger Profil".

Erhvervsakademi Sydvest forbeholder sig retten til, til enhver tid, at slette data hvis ovenstående ikke overholdes.

Modtagelse af relevante henvendelser

Når du registrerer dig i vores database, skal du være opmærksom på, at du giver dit samtykke til, at Erhvervsakademi Sydvest, og godkendte 3. parter, sender dig mailhenvendelser vedr. dennes karriere- og uddannelsesmuligheder. Til brug for fremsendelse af henvendelser og andet markedsføringsmateriale registreres dit navn og din E-mail. Samtykket hertil kan til enhver tid tilbagekaldes, ved at afmelde din profil. Dette kan ske ved at logge ind, og trykke “Deaktiver profil”.

Sikkerhed

Alle data bliver lagret på sikre servere hos vores leverandør CYJobAPI (CompanYoung A/S). Forbindelsen mellem din computer og servere foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed.

Anvendelse af data til statistiske formål

Dine indtastede data, kan blive brugt til statistisk behandling, med henblik på at forbedre servicen for brugeren.

Dine data vil blive gemt i op til 5 år, og herefter vil kun få anonymiserede oplysninger blive bibeholdt til statistiske formål.

Ansvarsfraskrivelse

Erhvervsakademi Sydvest kan ikke gøres ansvarlig for økonomiske tab eller tab af data, som du måtte lide fordi Erhvervsakademi Sydvest ændrer eller nedlægger portalen eller hvis portalen er utilgængelig i kortere eller længere perioder.

Erhvervsakademi Sydvest kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på siden - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte.

Erhvervsakademi Sydvest opfordrer dig til at tjekke disse betingelser jævnligt, da det kan være nødvendigt at ændre dem. Dette kan eksempelvis ske i forbindelse med ændringer i vores service eller ændringer i lovgivningen.

Erhvervsakademi Sydvest er som mellemmand kun med til at formidle kontakten mellem dig og tredjemand. Erhvervsakademi Sydvest kan således ikke holdes ansvarlig for den kommunikation eller de aftaler der indgås mellem dig og tredjemand.

Samtykke og accept af vilkår

Hvis du kan acceptere betingelserne, bedes du afkrydse feltet for at give dit samtykke, og vi vil herefter kunne oprette en profil på Erhvervsakademi Sydvests jobportal.